Đang tải dữ liệu...

AIS Class A FA-150 Furuno

 • Bộ hiển thị gọn 4,5 inch sáng.
 • Đáp ứng đầy đủ các qui định và tiêu chuẩn quốc tế: IMO MSC.74(69) Annex 3, ITU-R M.1371, IEC 60993-2, IEC 60945/MTSA 2002 - U.S. AIS Requirements.   
 • Kết nối với RADAR, ECDIS và hệ thống hải đồ điện tử.
 • Dễ dàng vận hành.
 • Phần mềm máy tính tùy chọn.
 • Cung cấp thông tin AIS trực tiếp cho việc tránh va.

 

02:48
T.5
15/11
Giờ làm việc
 • Hàng ngày
 • Sáng 7h30 đến 12h00
 • Chiều 13h30 đến 17h00
 • Ngày nghỉ
 • Chiều thứ bảyngày Chủ nhật
 • Số người truy cập:7510002
 • Đang online:21