Đang tải dữ liệu...

Hệ thống GMDSS giúp ích gì trong trường hợp cứu nạn?

Các tàu được trang bị hệ thống GMDSS thì an toàn hơn trên biển và thường xuyên nhận được sự trợ giúp khi cần cứu nạn - bởi vì hệ thống GMDSS sẽ tự động gửi báo động cấp cứu và vị trí cần cứu nạn khi người vận hành không có thời gian để gọi cứu nạn. Hệ thống GMDSS cũng yêu cầu các tàu nhận các bản tin về thông tin an toàn hàng hải nhằm hạn chế tai nạn xảy ra và cũng yêu cầu các tàu trang bị Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp qua vệ tinh (EPIRB), phao này sẽ tự nổi khi tàu chìm và thông báo cho đơn vị cứu nạn biết vị trí và mã nhận dạng của tàu.